מפתחות, 2006 ,עיפרון על בריסטול

מפתחות - תיק - רוקסטדי - נעליים - כלי