מחזיקספל, 2005-2006, עיפרון על בריסטול

מחזיקספל - אישציפור - חיות: 1 / 2 / 3 / 4 - ברזייה - אנימראה - מטבח - מקלחת
ראשעץ - עמוד - מושב ברכבת - שועלים: 1 / 2 - אופס - כוכב - 3> - ספרסקיצות - נרות - בגד