המופע של דון ויקטור, 2007, עיצוב/איור אלבום

5 / 4 / 3 / 2 / 1