איורים לסיפור מאת אורי קורליינצ'יק, 2012, דיו

1 - 2